Watch BBSK

July 13, 2015

 

Projekt podporený v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Donor:  Nadácia Ekopolis

Výška podpory: 50 000€

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný watch-dog činností BBSK vrátane predsedu BBSK a podporiť zmenu postojov širokej verejnosti a verejnej ištitúcie (BBSK) k riešeniu tzv. rómskej problematiky. 

 

AKTIVITY

 

Pilotný watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce  Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Súčasťou projektu je mediálna kampaň zameraná na propagácia príkladov dobrej praxe a ich prekladanie (presadzovanie) na úrovni VÚC ako vhodných opatrení voči rómskej komunite. Podpornými aktivitami projektu sú sieťovanie inštitúcií a organizácií za účelom efektívnejšej koordinácie aktivít proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu, ale aj vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách s cieľom scitlivovania mladých ľudí voči inakosti.

 

Realizuje: Quo Vadis, o.z.  

Partner: Antigona, o.z. / viac info: www.antigona.sk/ antigona@antigona.sk

 

 

EFEKT  PROJEKTU

Hlavné výstupy projektu:
- 1 výročná monitorovacia správa činnosti BBSK 
- 2 priebežné monitorovacie správy činnosti BBSK;
- 1 kampaň proti pravicovému extrémizmu, rasovej nenávisti a xenofóbii 
- 4 zapojené školy do programu škôl priateľských k inakosti
- 10 diskusií pre verejnosť
- 1 regionálna sieť organizácií (min. 15 zapojených organizácií)
- 5 spoločných aktivít v rámci siete organizácií
- 5 návrhov pre BBSK pre riešenie vybraných problémov súvisiacich so spolužitím Rómov

 

Kontakt:

Rado Sloboda

projektový manažér a kampaňový koordinátor

0908183133

radoslavml.sloboda@gmail.com

 

Lucia Machavová

Finančná manažérka

machavova.lucia@gmail.com

 

Ingrid Kosová

koordinátorka watch-dog aktivít projektu

ingrid.kosova@gmail.com

 

Zuzana Almáši Koreňová
Koordinátorka vzdelávania
zuzana.ak@gmail.com

 

ODPORÚČANIA

Tento projekt je financovaný z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi.

 

 

 

 

 

Please reload

PRIPRAVUJEME

Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

February 18, 2020

1/1
Please reload

AKTIVITY

August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now