top of page

Tradície netradične


Projekt podporený v rámci programu Kultúra menšín

Donor: Ministerstvo kultúry SR

Výška podpory: 2000€

Cieľom projektu motivovať ľudí k zachovaniu kultúrneho dedičstva a rozvíjať záujem o tradície. Projekt bol realizovaný od októbra 2013 do marca 2014

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page