Tradície netradične


projekt-tradicie2014.jpg

Projekt podporený v rámci programu Kultúra menšín

Donor: Ministerstvo kultúry SR

Výška podpory: 2000€

Cieľom projektu motivovať ľudí k zachovaniu kultúrneho dedičstva a rozvíjať záujem o tradície. Projekt bol realizovaný od októbra 2013 do marca 2014

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY