top of page

Monitorovanie realizácie strategických vládnych dokumentov Dekády (Revidovaný akčný plán Dekády a St


Monitoring realizuje národná koalícia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré koordinuje Rómsky inštitút, n.o..

Donor: OSI Budapešť

Výška podpory: 3 000€

Cieľom monitorovacích správ nie je nahrádzať kvantitatívne monitorovanie a hodnotenie štátnymi orgánmi, ale usmerniť lokálne poznatky do národných a európskych politických procesov a vyjadriť sa k skutočnému sociálnemu vplyvu vládnych opatrení. Správy sa snažia poskytnúť doplňujúce údaje k oficiálnym údajom, poskytnúť náhradné údaje, ak neexistujú oficiálne údaje, alebo alternatívne interpretovať publikované údaje. Projekt bol realizovaný od októbra 2012 do júna 2013

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page