Monitorovanie realizácie strategických vládnych dokumentov Dekády (Revidovaný akčný plán Dekády a St


decade-of-roma.jpg

Monitoring realizuje národná koalícia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré koordinuje Rómsky inštitút, n.o..

Donor: OSI Budapešť

Výška podpory: 3 000€

Cieľom monitorovacích správ nie je nahrádzať kvantitatívne monitorovanie a hodnotenie štátnymi orgánmi, ale usmerniť lokálne poznatky do národných a európskych politických procesov a vyjadriť sa k skutočnému sociálnemu vplyvu vládnych opatrení. Správy sa snažia poskytnúť doplňujúce údaje k oficiálnym údajom, poskytnúť náhradné údaje, ak neexistujú oficiálne údaje, alebo alternatívne interpretovať publikované údaje. Projekt bol realizovaný od októbra 2012 do júna 2013

VIAC TU

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY