August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

AKTIVITY

Výzva mimovládnych organizácii vláde, aby sa zamerala na riziko šírenia pandémie v osadách a getách

March 25, 2020

1/2
Please reload

PRIPRAVUJEME

Monitorovanie realizácie strategických vládnych dokumentov Dekády (Revidovaný akčný plán Dekády a Stratégia integrácie Rómov) za obdobie rokov 2011 -2012.

July 17, 2013

 

Monitoring realizuje národná koalícia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré koordinuje Rómsky inštitút, n.o..

Donor:  OSI Budapešť

Výška podpory: 3 000€

Cieľom monitorovacích správ nie je nahrádzať kvantitatívne monitorovanie a hodnotenie štátnymi orgánmi, ale usmerniť lokálne poznatky do národných a európskych politických procesov a vyjadriť sa k skutočnému sociálnemu vplyvu vládnych opatrení. Správy sa snažia poskytnúť doplňujúce údaje k oficiálnym údajom, poskytnúť náhradné údaje, ak neexistujú oficiálne údaje, alebo alternatívne interpretovať publikované údaje.  Projekt bol realizovaný od októbra  2012 do júna 2013

 

VIAC TU 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags