August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

AKTIVITY

Výzva mimovládnych organizácii vláde, aby sa zamerala na riziko šírenia pandémie v osadách a getách

March 25, 2020

1/2
Please reload

PRIPRAVUJEME

MONTESSORI KLUB

March 1, 2012

 

Projekt podporený v rámci Grantovej schémy USVRK.

Donor:  Úrad vlády SR

Výška podpory: 5 000€

Cieľom projektu bolo experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogike a jej didaktického materiálu budú vedené a vyučované iným spôsobom, ako v bežných školách, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. Projekt bol realizovaný od roku 2010

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags