Posilnenie našich hlasov


DSCN8019.JPG

Projekt podporená v rámci programu podpory rodovej rovnosti.

Donor: OSI Budapešť

Výška podpory: 10 000$

Cieľom projektu bolo zvyšovanie vedomostí, zručností v oblasti rovnosti žien a odborných znalostí s cieľom ich uplatnenia v advokácii a vzdelávacej činnosti. Akreditované vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti bolo poskytované externými školiteľmi Možnosť voľby, o.z.. Projekt bol realizovaný od októbra 2010 do septembra 2011

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY