August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

AKTIVITY

Výzva mimovládnych organizácii vláde, aby sa zamerala na riziko šírenia pandémie v osadách a getách

March 25, 2020

1/2
Please reload

PRIPRAVUJEME

Posilnenie našich hlasov

September 14, 2011

 

 

Projekt podporená v rámci programu podpory rodovej rovnosti.

Donor:  OSI Budapešť

Výška podpory: 10 000$

Cieľom projektu bolo zvyšovanie vedomostí, zručností v oblasti rovnosti žien a odborných znalostí s cieľom ich uplatnenia v advokácii a vzdelávacej činnosti. Akreditované vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti bolo poskytované externými školiteľmi Možnosť voľby, o.z.. Projekt bol realizovaný od októbra 2010 do septembra 2011

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags