top of page

MENTORING A TÚTORING RÓMSKYCH ŽIAKOV ZŠ

Projekt implementovaný v partnerskej spolupráci a pod gestorstvom Krajskej asociácie rómskych iniciatív

Donor: Roma education fond

Výška podpory: 1 200€

Cieľom projektu bola podpora vzdelávania a výchovy rómskych detí z MRK prvého a druhého ročníka vo vzdelávacom procese so zámerom zabrániť častému preraďovaniu rómskych žiakov do základných špeciálnych škôl ako i opakovaniu ročníkov z dôvodu nezvládnutia náročnosti učiva. Projekt bol realizovaný od septembra 2010 do júna 2011.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page