August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

AKTIVITY

Výzva mimovládnych organizácii vláde, aby sa zamerala na riziko šírenia pandémie v osadách a getách

March 25, 2020

1/2
Please reload

PRIPRAVUJEME

MENTORING A TÚTORING RÓMSKYCH ŽIAKOV ZŠ

June 5, 2011

Projekt implementovaný v partnerskej spolupráci a pod gestorstvom Krajskej asociácie rómskych iniciatív

Donor:  Roma education fond

Výška podpory: 1 200€

Cieľom projektu bola podpora vzdelávania a výchovy rómskych detí z MRK prvého a druhého ročníka vo vzdelávacom procese so zámerom zabrániť častému preraďovaniu rómskych žiakov do základných špeciálnych škôl ako i opakovaniu ročníkov z dôvodu nezvládnutia náročnosti učiva. Projekt bol realizovaný od septembra 2010 do júna 2011.

 

 

Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags