top of page

Dáta o ľudských právach rómskych žien


Projekt implementovaný v spolupráci s Kultúrnym združením Rómov Slovenska.

Donor: -

Výška podpory: -

Cieľom projektu bolo poskytnúť verejnosti prvé verifikované dáta o situácii rómskych žien na Slovensku, ktoré prinášajú zásadnú a potrenú argumentačnú základňu. QUO VADIS sa podieľalo na zbieraní dát. Projekt bol realizovaný v roku 2008-2009.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page