September 30, 2015

 

DONOR: Erazmus+

Výška podpory: 9360€

 

Mládežnícka výmena s názvom Neviditeľná rómska mládež, ktorá sa realizovala počas medzinárodného rómskeho festivalu Ľudia z rodu Rómov, ktorý sa realizuje už 14 rokov, bol mimoriadnou príležitosťou na posilnenie sebavedomia rómskej...

July 13, 2015

Projekt podporený v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Donor:  Nadácia Ekopolis

Výška podpory: 50 000€

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný watch-dog činností BBSK vrátane predsedu BBSK a podporiť zmenu postojov širokej verejnosti a verejnej ištitúci...

July 13, 2015

Projekt Keď tradície bolia na obdobie 2013 – 2015 bol podporený sumou 56000 € z Fondu pre mimovládne organizácie , ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation . Cieľom projektu Ke...

October 16, 2013

Projekt podporený v rámci programu Mládež v akciiDonor:  IuventaVýška podpory: 6 000€Cieľom projektu bolo ziniciovať a sformovať  skupinu 14 mladých aktívnych ľudí, ktorá cez nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a kompetencie prostredníctvom cielených školiacich aktivít b...

May 31, 2013

 

Projekt konzorcia MVO manažuje SGI Bratislava

Donor:  OSI Budapešť

Výška podpory: 3000€

Cieľom projektu bolo  obciam, mestám, podnikateľom i MVO bezplatne pomáha pripraviť kvalitné projekty pre získanie štrukturálnych fondov a iných grantových príležitostí. Jedinou podmi...

May 1, 2012

Projekt podporený v rámci programu Mládež v akcii.
Donor: Iuventa
Výška podpory: 7000€

Cieľom projektu bola podpora skupiny 12 mladých ľudí k vytváraniu si sebareflexie a formovania vlastných postojov v oblasti diskriminácie vo Zvolene, vyjadrovanie svojich názorov a...

March 1, 2012

Projekt podporený v rámci Grantovej schémy USVRK.

Donor:  Úrad vlády SR

Výška podpory: 5 000€

Cieľom projektu bolo experimentálne zavedenie alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori pedagogike a jej didaktické...

June 5, 2011

Projekt implementovaný v partnerskej spolupráci a pod gestorstvom Krajskej asociácie rómskych iniciatív

Donor:  Roma education fond

Výška podpory: 1 200€

Cieľom projektu bola podpora vzdelávania a výchovy rómskych detí z MRK prvého a druhého ročníka vo vzdeláva...

June 1, 2009

Projekt implementovaný v spolupráci s Kultúrnym združením Rómov Slovenska.

Donor:  -

 

Výška podpory: -

 

Cieľom projektu bolo poskytnúť verejnosti prvé verifikované dáta o situácii rómskych žien na Slovensku, ktoré prinášajú zásadnú a potrenú argumentačnú základňu. QU...

August 27, 2008

Projekt podporený v rámci programu Kultúra národnostných menšín

Donor:  MK SR

 

Výška podpory: 100 000 SKK

 

Cieľom projektu bolo zorganizovanie 1. ročníka Romafestu Zvolen s podnázvom „Smutno je tam, kde motýle nelietajú".

 

Vystúpenie takéhoto charakteru bolo svojim ob...

Please reload

ZVOĽ KATEGÓRIU
Please reload

Pripravujeme

Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

February 18, 2020

1/1
Please reload

Posledné príspevky

August 4, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now